Yard. Doç. Dr. Bayram NAZIR
Yard. Doç. Dr. Bayram NAZIR
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Bayram Nazır akademik kariyerine Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde başladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yakınçağ Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev aldı. Halen aynı bölümde görev yapmaktadır. 2004–2005 öğretim yılında Afganistan Kabil Devlet Üniversitesi’nde 10 ay süre ile Türk kültürü ve Türk tarihiyle ilgili dersler verdi. Çalışmaları daha çok Osmanlı Devleti’ne sığınan Macar ve Polonyalı mülteciler üzerine yoğunlaşmış olup bu konuda ulusal ve uluslararası yayınları vardır. Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devletine İlticası ve Diplomatik Kriz, Bir Batılı Gözüyle Doğuda Kadın İmajı gibi pek çok bilimsel çalışması yayınlanmıştır.