TASAM STRATEJİK VİZYON ÖDÜLLERİ

AMAÇ

TASAM

Stratejik

Vizyon Ödülleri

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi), kuruluşundan bu yana tarafsız ve bilimsel bir tutum benimseyerek, Türkiye’nin tarihi ve kültürel derinliğinden gelen değerlerin çağın ötesine taşınmasına katkıda bulunmayı görev bilmiştir.

Bu amaç doğrultusunda, geleceğe yönelik medeniyet perspektifinde “stratejik vizyon” üreten sayısız çalışma gerçekleştirmiş ve bu çalışmaları kongreler, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, beyin fırtınaları, geziler, etkinlikler, kitaplar, dergiler ve raporlarla somutlaştırmıştır.

TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri ile; ulusal menfaatler ve hedefler doğrultusunda tarafsız olarak farklı fikirleri ve bilimsel yaklaşımları yapıcı eleştirel yaklaşımla ele alan, simetrik ve asimetrik etkileşimleri bir araya getirerek sinerji yaratan ve Türkiye’yi medeniyet perspektifinde çağın ötesine taşımak için ciddi çaba sarf eden “stratejik vizyon” sahibi devlet adamlarının, bürokratların, bilim insanlarının, kurumların, iş adamlarının, sanatçıların ve gazeteci-yazarların onurlandırılması ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.