13. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri

Takdim töreni, 04 Kasım 2021 Perşembe akşamı Saat 19.30’da DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezin’de yapılacaktır.

TASAM

Stratejik

Vizyon Ödülleri

TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri ile; ulusal menfaatler ve hedefler doğrultusunda tarafsız olarak farklı fikirleri ve bilimsel yaklaşımları yapıcı eleştirel yaklaşımla ele alan, simetrik ve asimetrik etkileşimleri bir araya getirerek sinerji yaratan ve Türkiye’yi medeniyet perspektifinde çağın ötesine taşımak için ciddi çaba sarf eden “stratejik vizyon” sahibi devlet adamlarının, bürokratların, bilim insanlarının, kurumların, iş adamlarının, sanatçıların ve gazeteci-yazarların onurlandırılması ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

STRATEJİK VİZYON SAHİBİ DEVLET ADAMI ÖDÜLÜ

Geliştirdiği politikalarıyla, aldığı kararlarla, başarılı icraatlarıyla ve Türkiye’nin stratejik vizyonuna yaptığı katkılarıyla ülkemizi geleceğe taşıyan; devlet adamlarını ve siyasetçileri takdir ve teşvik etmek amacıyla verilmektedir. Adaylar, sorumlu oldukları kurum veya alan ayrımı gözetilmeksizin, başarılı uygulama ve vizyonları ile değerlendirmeye alınmaktadır.

STRATEJİK VİZYON SAHİBİ BÜROKRAT ÖDÜLÜ

Uyguladığı yöntem, yönetim ve tavırları sayesinde ulaştığı olumlu neticelerle kamu kurumlarında işleyiş ve işlevselliğe olumlu katkılar sağlayan üst düzey devlet görevlileri ve bürokratları tebrik ve teşvik etmek amacıyla verilmektedir. Adaylar, çalıştıkları birim veya konu ayrımı gözetilmeksizin, başarılı görevleri ve vizyonları ile değerlendirmeye alınmaktadır.

STRATEJİK VİZYON SAHİBİ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ

Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’yi çağın gereklerine hazırlayan, uzak görüşlü atılımlar yapılmasına ve vizyon oluşturulmasına katkıda bulunan bilim insanlarının onurlandırılması amacıyla bilim ödülü verilmektedir. Profesör ve Doçent unvanına sahip olan bilim adamları bu kategoride değerlendirmeye alınmaktadır.

STRATEJİK VİZYON SAHİBİ KURUM ÖDÜLÜ

Etkili olduğu alan, sektör veya bölgeye dair ilerleme ve kalkınmaya yönelik başarılı çözümleri, projeleri, kararları ve uygulamaları ile ülkemizin stratejik vizyonuna olan katkılarından ötürü resmi, özel ve sivil kurumlar arasından öne çıkanları takdir ve teşvik etmek amacıyla verilmektedir.

STRATEJİK VİZYON SAHİBİ İŞ İNSANI ÖDÜLÜ

Gerek yurtiçinde, gerekse uluslararası ticarette yaptığı atılımlarla Türkiye ekonomisinin vizyonunu geliştiren, özellikle uluslararası arenada ülkemizin adını duyuran iş adamlarına ödül verilmektedir. Endüstrinin değişik iş kollarında faaliyet gösteren iş adamlarının yanı sıra uluslararası ticarette yeni ve büyük açılımlar yapan ihracatçılar da değerlendirmeye alınmaktadır.

STRATEJİK VİZYON SAHİBİ SİYASETÇİ ÖDÜLÜ

Ülkenin ve milletimizin ihtiyaç ve hassasiyetlerine gösterdiği yaklaşım, sergilediği performans ve politik katkıları ile Türkiye siyasetinin de vizyonunu geliştiren, adını duyuran siyasetçilere ödül verilmektedir.

STRATEJİK VİZYON SAHİBİ SANATÇI ÖDÜLÜ

İcra ettikleri sanat dalı ve ürettikleri nitelikli eserlerle kültürel gündem oluşturup kitleleri etkileyen, halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olarak seslerini karar alıcılara duyuran, milli değerlerimizin yarınlara taşınmasına vesile olarak yurtdışında ülkemizin adından söz ettiren estetik ve stratejik vizyon sahibi gönüllü kültür elçileri sanatçıların yüreklendirilmesi ve onurlandırılması amacıyla verilmektedir.

STRATEJİK VİZYON SAHİBİ GAZETECİ-YAZAR ÖDÜLÜ

Hazırladıkları televizyon programları, gazetelerdeki yazı ve yorumları vb. çalışmalar ile araştırmayı teşvik eden ve vizyon geliştirilmesine katkı sağlayan medya ve/veya iletişim mensupları arasından öne çıkan kişilerin ödüllendirilmesi amacıyla verilmektedir.

STRATEJİK VİZYON SAHİBİ ÖZEL ÖDÜLÜ