TASAM

STRATEJİK VİZYON ÖDÜLLERİ

GENEL

ESASLAR

ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Ödül Kurulu ve TASAM çalışanları, belirli bir kişiyi veya çalışmayı aday gösterebilecekleri gibi, gerekli görüldüğünde yapılacak anketler ve TASAM dışından gelecek teklifler de aday listesinin oluşturulmasında etkili olacaktır. Ödül Kurulu gerek duyduğunda aday belirlerken bilimsel kuruluşların görüşünü alabilir. Adaylar belirlenirken, Ödül Kurulu uygun görürse, seçilen temsilciler aracılığıyla adaylarla görüşmeler yapılabilir.

KAPSAMIN BELİRLENMESİ

Ödül Kurulu her yılın 8. ayında son defa toplanarak, o yıl hangi dallarda ödül verileceğini, ödüllerin içeriğini ve ödüllerin verilmesiyle ilgili konuları kapsayan bir değerlendirme yapar ve ilgili adayları belirler. İnternet aracılığı ile kamuoyuna da duyurulan adaylara iki ay içinde ilave yapılabilir. Ödül Kurulu’nun 10. ayda tekrar toplanarak belirlediği ödül sahipleri 11. ayda açıklanır ve bir törenle ödülleri kendilerine takdim edilir.

ÖDÜLLERİN NİTELİĞİ

Her yıl Ödül Kurulu’nun kararı doğrultusunda; ödüller, orijinal dizayn edilmiş bir obje olarak  belirlenmektedir.

İLKELER

TASAM belirli bir siyasi görüşü benimsemek yerine, bütün siyasi görüşlere saygılı ancak hepsine eşit mesafede duran, bilimsel yaklaşıma sahip bir araştırma merkezidir. Ödüller çalışmaların “stratejik vizyon” özelliği taşıyıp taşımadığına bakılarak yapılan değerlendirme sonucunda verilir.

Her yıl Ödül Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda her kategoride bir veya birden fazla kişiye ödül verilebileceği gibi, bazı yıllar bir veya birden fazla kategori düzenleme dışı kalabilir.

Ülkemizin stratejik vizyonuna ve etkinliğine katkıda bulunmak adına bütün ödül dallarında Türkiye’nin dost ve müttefiki ülkelerden kişilere de gerekçesi belirtilmek üzere “Stratejik Vizyon Ödülü” verilebilir.

Bir kişiye aynı kategoride tekrar ödül verilemez. Ancak aynı kişi farklı zamanlarda farklı kategorilerde ödüle aday gösterilebilir veya ödül almaya hak kazanabilir.

Ödül Kurulu her yıl verilecek ödüllerin niteliği, sayısı, kategorileri ve ödül konularını belirleme hakkına sahiptir.