TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
1963’te kuruldu. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmek oldu. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık ve sosyal ve beşeri bilimler gibi alanlarda araştırma grupları oluşturdu. Bu alanlarda çalışmalar yürüten özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ‘bilim adamı destekleme programı’ adı altında burslar vermektedir. Gerçekleştirdiği faaliyetler ile Türkiye’de bilimin gelişmesine çok büyük katkılar sağlamaktadır.