TOKİ
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Ülkemizin yaşadığı hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut ve kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla 1984’te kuruldu. İşlevi Türkiye‘de konut üretim sektörünün teşvik edilerek hızlı artan konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak yönünde belirlendi. Kuruluşundan itibaren, ülkemizde yerleşim ve konut politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli bir yeri olan kurum, bugüne dek yaklaşık 950 bin konuta kredi yoluyla finansman desteği sağlamış, aynı zamanda 43.145 konutun inşaatını da tamamlamıştır. Planlayıp gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar, konut ve kentleşme sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır.