TMSF
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Temel fonksiyonu tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve kendine devredilen bankaları ve varlıkları en uygun şekilde çözümlemek olan fon,  mali sistemin güven ve istikrarını sağlayan önemli kurumlardan birisidir. Başarılı çalışmaları, ülke ekonomisini olumlu yönde etkiledi. Hazine’ye aktardığı kaynaklarla, Hazine’nin borçlanma ihtiyacı azalırken, Maliye Bakanlığı’na yaptığı ödemelerle bütçe açığının azalmasına katkı sağlamıştır.