T.C. Dışişleri Bakanlığı

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının hemen ardından oluşturulan ilk Milli Hükümetle birlikte “Hariciye Vekaleti” de 2 Mayıs 1920 tarihinde resmen kuruldu. 1927 yılında Hariciye Vekaleti teşkilatına dair ilk kapsamlı hukuki düzenleme yapıldı ve 1154 sayılı Kanun’la Bakanlığın günümüzdeki yapısının temelleri atılmış oldu. 1945 sonrası, çok taraflı diplomasi faaliyetlerinin ve uluslararası örgütlerin çoğalmasıyla daimi temsilciliklerimizin sayısı da arttırıldı. 1924 yılında 39 dış temsilciliğe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün yurtdışında 164 misyonla temsil edilmektedir. Bu dış misyonlarımızın 94’ü Büyükelçilik, 11’i Daimi Temsilcilik ve 59 tanesi Başkonsolosluk’tur. Türk hariciyesi, kısıtlı kaynaklarına ve personel sayısına rağmen uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin ikili çerçevede ve çok taraflı platformlarda yürütülmesi ve daha da geliştirilmesi yönündeki çabalarını günümüzde de sürdürmekte ve başta kendi coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmaktadır.