RTÜK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
12 üyeden oluşan kurul, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi amacıyla 1983’de yılında kuruldu.  Radyo ve televizyon kanallarında özdenetim kurulmasını ve yayın kalitesinin arttırılmasını amaçlayan kurul, dinleyici-izleyici görüşlerinin kanal yönetimlerine düzenli olarak ulaşmasına imkan sağlamaktadır. Böylece radyo ve televizyon kanalları ile izleyiciler ve dinleyiciler arasında doğrudan bir etkileşim kurulmakta ve yayın kalitesinin gelişimine büyük destek sağlanmaktadır. Kurul ayrıca radyo ve televizyon yönetici ve görevlilerine yönelik eğitim etkinlikleri düzenleyerek Türk medya kültürüne büyük katkı sağlamaktadır.