sedataybar

Lisans’ını Dokuz Eylül Üniversite’si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İktisat dalında, Master ve Doktora’sını Londra Üniversite’sinde Kalkınma İktisadı ve Finans dalında tamamladı. 1996-2005 arasında Londra Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ile Londra Bankacılık sektöründe müdür seviyesinde görev yaptı. Asya, Afrika ve Amerika’da davetli öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006’da Türkiye’de üniversite bünyesinde Afrika konulu ilk araştırma ve uygulama merkezini 2015’te yine üniversite bünyesinde ilk Çin Araştırmaları Merkezi’ni kurup müdürlüğünü üstlendi.

Uluslararası birçok kurumda danışman olarak program ve projede yönetici olarak çalışmaktadır. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü başkanı ve TASAM başkan danışmanı olarak görev yapmaktadır. Birçok araştırma ve yayını mevcuttur.