Prof. Dr. Niyazi KAHVECİ (Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü)

Trabzon’da doğdu. İstanbul Beşiktaş’ta büyüdü.

Fatih İmam-Hatip Okulu ve Marmara Ün. İlahiyat Fak.ni bitirdi.

Diyanet İşleri Başk.nın bütün kademelerinde görevler

İngiltere Manchester Üni.de master ve doktora

T.C. Londra Büyükelçiliğinde 1. sınıf diplomatlık görev

Kırşehir Ahi Evran Ün. Öğretim üyeliği, İİBF dekan yardımcılığı ve Kamuyönetimi Böl. Bşk.

Adıyaman Üni. İlahiyat Fak Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı

Halen Yıldız Teknik Üni. Felsefe Öğretim Üyesidir.