Prof. Dr. Nejat VEZİROĞLU
Miami Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nejat Veziroğlu, Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Direktörü’dür. Miami Beach’te yapılan Milletlerarası Miami Hidrojen Enonomisi Konferansı’nda, küresel enerji ve çevre problemlerinin kalıcı çözümü için “Hidrojen Enerjisi Sistemi” fikrini ortaya atmıştır. Araştırmalarıyla ilgili olarak 350 tebliğ yayınlamış, 250 cilt kitabın editörlüğünü yapmış ve 27 yıldır çıkan Milletlerarası Hidrojen  Enerjisi Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır. 18 bilimsel dernegin üyesidir. Ulusal ve uluslararası pekçok bilimsel dernek ve akademiden ödüller almıştır. Türkiyede Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’na bağlı Milletlerarası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi’ni kurmuştur. Halen merkezin direktörü olarak görev yapmaktadır.