Dr. Necmi DAYDAY
Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Nemci Dayday, ilk akademik başarısını, 1969 yılında İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nde, Nükleer Uzmanlık Masterı’nı, birincilikle bitirerek aldı. Fransız Atom Enerjisi Komiserliği bursunu kazanarak gittiği Saclay Nükleer Araştırma Merkezi, Fransız Nükleer Bilimler ve Teknikler Milli Enstitüsü’nden, Reaktör Fiziği İleri Etüdler Diploması’nı ‘’Yüksek Şeref Derecesi‘’ ile aldı. ÇNAEM TR–2 Araştırma Reaktörü Tasarım ve Yapım Ünitesi Reaktör Fiziği Grubu Şefi olarak projelendirme çalışmaları yaptı, yönetti ve ‘Reaktör İhale Komitesi’nde yer aldı. 1975–1978 yılları arasında Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Nükleer Güvenlik Komitesi üyesi olarak Nükleer Reaktör Yer Seçimi çalışmalarında yer aldığı gibi pekçok bilimsel çalışmaya katıldı. Halen Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nde öğretim görevlisidir.