Prof. Dr. Nadir DEVLET
İstanbul Ticaret Üniversitesi

1949’da Mançurya’da doğdu. Burada ilk, orta ve yüksek eğitimini tamamladı. 1982 yılında felsefe doktoru unvanını kazanarak akademik hayata adım attı. 1984 yılında davet edildiği Marmara Üniversitesi bünyesine katıldı. 1991 yılında M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün kuruluşuna aktif olarak katıldı ve bu enstitüde 5 yıl müdür yardımcılığı, 5 yıl müdürlük yaptı. 1995 yılında 6 yıl için Türk Tarih Kurumuna üye seçildi. 2001 yılında M.Ü.’den emekli oldu. 2001-2007 yılları arasında ise Yeditepe Üniversitesinin Tarih bölümü başkanlığını yürüttü.  “Kazan’ın Bininci Yılı Hatıra” madalyasına ve hizmet madalyasına layık bulundu. Avrasya’daki değişik Türk toplulukları üzerine ülkemizdeki en etkili bilim adamlarından biridir. Yayınlanan kitaplarının sayısı 21’e ulaşmış olup, bunların üç tanesi Tatarca iki tanesi İngilizce ve bir tanesi de Azericedir.  Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir.