Prof. Dr. Mustafa İSEN
T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

1953’te Adapazarı’nda doğdu. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müdürlük, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı yaptıktan sonra Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı oldu. 2000 yılında Başkent Üniversitesi’ne geçti ve burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurdu. 2003 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı’na tayin edildi. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine atandı. Aynı zamanda 2003 tarihinden beri Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.