Prof. Dr. İlhan TEKELİ
ODTÜ Öğretim Üyesi

1937 yılında İzmir’de doğdu. Prof. Dr. İlhan Tekeli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden emekli olmuştur. Halen Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir. Tarih Vakfı’nın kurucularındandır, ilk yıllarda başkanlığını yapmıştır. 2004-2008 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) genel kurulu üyeliğini yapmıştır. Değişik zamanlarda toplumbilimleri ödülleri kazanmıştır. Bunlar arasında 1989 yılında Selim İlkin’le birlikte aldığı Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü, 1994 yılında Mustafa Parlar Bilim Ödülünü, 1999 yılında Mustafa Parlar Üstün Eğitim Ödülü, 2006 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülü sayılabilir. Şehir ve bölge planlama, planlama kuramı, makro coğrafya, göç coğrafyası ve siyasal davranışlar, yerel yönetimler kuramı ve Türkiye tarihi, kentleşme ve kent politikaları, ekonomik politikalar, Türkiye iktisat tarihi, şehir ve mekan tarihleri, Avrupa Birliği vb. konularda 70 kitap ve 640 makale ve toplantı bildirisi bulunmaktadır.