Prof. Dr. Hasan SELÇUK
Marmara Üniversitesi

1952’de Isparta’da doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını yine aynı fakültede tamamladı. 1997 yılında Doçent ve 2005 yılında da Profesör ünvanını aldı. İngiltere’de Loughborough University of Technology İktisat Bölümü, Azerbaycan’da Kafkas Üniversitesi İİBF ve Türk Dünyası İşletme Fakültesi, ABD‘de University of Lousville İktisat Bölümü,  Gürcistan’da International Black-Sea University İşletme Bölümlerinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Şu an Marmara Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi Ekonomi-Maliye Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Alternatives: Turkish Journal of International Relations ve Stratejik Öngörü dergilerinin yayın kurulu üyesidir.