Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, 25 Haziran 1982’de İstanbul’da doğdu. Liseyi Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümlerinden mezun oldu. 2007’de Uluslararası İlişkiler Doçenti, 2014’de Profesör oldu.

Prof. Dr. Hatipoğlu’nun yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi, kitabı/kitap bölümü, dergi röportajları, uluslararası ve ulusal bilimsel etkinliklere katılımı ve sunduğu bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun akademik ilgi alanları Avrupa Birliği, eski Sovyet alanı, Rusya Federasyonu Dış Politikası, uluslararası ilişkiler teorileri ve uluslararası örgütlerdir.