prof.dr.eminfuatkeyman150x176

Prof. Dr. Emin Fuat KEYMAN, Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesidir. Aynı zamanda da, İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) direktörüdür.

Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye‘de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır.

Prof. Keyman’ın çok sayıda kitap ve makale çalışmaları ve Radikal Gazetesi’nin Pazar eki, Radikal İki’de yayımlanan yazıları bulunmaktadır.