bekir-karliga

Prof. Dr. Bekir KARLIĞA, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Başkanı

1947, Adıyaman – Besni doğumlu. 1965′te Kahramanmaraş İmam-Hatip Okulu’nu bitirdi. 1972′de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden, 1977′de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1980’de aynı fakültede “İslâm Kaynakları Işığında Pythogoras ve Pre-Sokratik Filozoflar” adlı teziyle doktor oldu. Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesinden sonra 1983′te yardımcı doçent olarak Kelâm-Felsefe Bölümü başkanlığına atandı. 1985-1986 yılları arasında bir yıl süre ile Paris’te bilimsel araştırmalar yaptı. 1987′de doçent, 1993′te profesör oldu. 2009’da Başbakan’ın danışmanı oldu. Halen Türkiye Eşgüdüm Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Başkanıdır.