1972, Tokat doğumlu.. İncil, Tevrat ve Kur’an üzerine özel ders aldı. Çeşitli gazete ve televizyonlarda çalıştı, istihbarat şefliği ve haber müdürlüğü yaptı. Fransız Le Monde Diplomatique gazetesinin Türkçe versiyonunu yayınladı. Güneş gazetesinde yazdı. Halen Turque Diplomatique gazetesi yayın yönetmeni, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi genel müdürü ve Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin yazarı.