Necati GÜLTEPE

Araştırmacı-Yazar

1951 yılında Erzincan’da doğan Necati Gültepe; ilk ve orta eğitimini Erzincan’da tamamlamış, 1975’te istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümünden mezun olmuştur. 1971’de istanbul II Halk Kütüphanesi’nde başladığı devlet memurluğuna, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcılığı yapmıştır. Hayatını, arşiv araştırmalarına vakfeden Necati Gültepe’nin muhtelif süreli yayınlarda neşredilmiş pek çok makaleler ve araştır ması yanında, Ebu-suud, Kemalpaşazade, Ahmet Cevdet Paşa, Mimar Sinan’ın Türklüğüne Dair, Turancılık Tarihi’nin Kaynakları telif eserlerin yanında editörlüğünü yaptığı eserlerden bazıları şunlardır: Osmanlı Fermanları, Osmanlı Devleti ile Kaf-kasya-Türkistan-Kınm Hanlıkları Arasındaki Münasebetler, Azerbaycan ile Osmanlı Devleti Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Vesikaları, Arşiv Belgelerine Göre Kafkasya ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi’dir.