MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 1959 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük işveren sendikası olarak temsil ettiği 250’den fazla işveren üyesine, farklı alanlarda pek çok hizmet sunmaktadır. Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın kesiştiği önemli bir noktada hizmet veren MESS, yapıcı diyalog ve bilgi paylaşımı yoluyla endüstriyel ilişkilerin ilerlemesi için çalışmaktadır. MESS; doğrudan 210 bin, dolaylı olarak ise 1 milyondan fazla kişiyi istihdam eden bir ekosistemdir. MESS üyeleri ekonomiye her yıl 60 milyar doların üzerinde katkı sağlamaktadır. Otomotiv, beyaz eşya, demir çelik gibi ekonominin öncü sektörlerini temsil eden MESS üyeleri arasında birçok küresel ve birçok yerli marka bulunmaktadır. MESS, üyelerini toplu iş sözleşmesi sürecinde en iyi şekilde temsil etmektedir. Onların haklarını ve ihtiyaçlarını gözeterek işçi sendikaları ile uzlaşma sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre projeler geliştirmektedir. MESS, sanayi sektörünün ortak hedefleri ve ülkenin faydası doğrultusunda, çalışma yaşamının düzenlenmesi ve iş barışının sağlanmasında aktif bir rol oynamaktadır.

MESS, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) üyeliğine kabul edilen dünyanın ilk işveren sendikasıdır. Bunun yanında Uluslararası Çalışma İstihdam İlişkileri Birliği (ILERA), Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi İşverenleri Konseyi (CEEMET) gibi kurumlarda yer alan MESS geniş bir ulusal, bölgesel ve küresel ekosisteme sahiptir.