Mehmet Fatih CEYLAN

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü

1957, Bursa, evli, üç çocuklu, eşinin adı Ayşe Hande.

İstanbul Robert Koleji ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu, Rutgers The State University Uluslararası İliş. Master. 1979’da

Kıbrıs İşleri Dairesi’nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip olarak görev yapmıştır. 1982’de İkili Siyasi İşler Dairesi’nde Üçüncü Katip, İkinci Katip olarak görev yapmış ve 1983’de askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. 1983’de Kıbrıs-Yunanistan Dairesi’nde İkinci Katip, 1983’de İslamabad Büyükelçiliği’nde İkinci

Katip, Orta Elçilik Başkatibi, 1985’de Deventer Başkonsolosluğu’nda Konsolos, 1988’de Askeri İşler’de Başkatip, 1990’da NATO Daimi Temsilciliği’nde Büyükelçilik Başkatibi, Müsteşar, 1995’de PERD-Sicil Şubesi’nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, 1997’de Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda Başkonsolos, 2000’de Brüksel Büyükelçiliği’nde Birinci Müsteşar, 2001’de AVBİR Daimi Temsilciliği’nde Daimi Temsilci Yardımcısı, 2002’de NATO ve BAB Savunma İşleri Dairesi’nde Daire Başkanı, 2004’de NATO ve BAB Genel Müdür Yardımcılığı’nda Genel Müdür Yardımcısı Vekili, 2004’de NATO ve BAB Genel Müdür Yardımcılığı’nda Elçi, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve 2006’da Sudan Nezdinde Büyükelçimiz olarak atanmıştır. Şu an Doğu Avrupa ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ikili siyasi ilişkilerimizden sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.