Kadir HAS
Kadir Has Üniversitesi Kurucusu

Kadir Has, Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından biri olarak, başta otomotiv sanayiine yönelik işlerde gösterdiği başarı olmak üzere, dürüstlüğü, azmi ve güvenilir kişiliği ile örnek teşkil etti. Türkiye ekonomisine yaptığı katkı ve mesleki başarıları bir yana, eğitime ve öğretime yaptığı önemli katkılarla, gelecek nesillerin en iyi ortamlarda yetişmesi için çaba gösterdi. Bu faaliyetleri onun Onursal Doktora Payesi, ve Fahri Doktorluk ünvanı almasına sebep oldu. Kadir ve Rezan HASOĞLU, kurdukları “Türk Eğitimine Özgü Kadir HAS Vakfı-HASVAK” ile başta eğitim ve sağlık olmak üzere, ülke kalkınmasına yönelik çok önemli hayır işlerine yöneldiler. Kendi ismini taşıyan Kadir Has üniversitesi, onun eğitime yaptığı yatırımın en önemli göstergesidir.