İstanbul Planlama Ajansı

İstanbul Planlama Ajansı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde kent yönetiminde ‘katılımcı yerel demokrasi’ anlayışının inşa edilmesi bakış açışıyla Şubat 2020’de kuruldu.

İstanbul Planlama Ajansı’nın temel amacı küresel sistem içerisinde İstanbul’un rolünü, vizyonunu, gideceği yönü belirlemek ve İstanbul’un gerçek sorunlarına bilimsel, akılcı ve kalıcı çözümler üretmektir. İPA, İstanbul’u her yönüyle ve her detayıyla sürekli olarak yeniden ele alır; düşünür, tartışır ve farklı ölçeklerde politika önerileri sunar.

2020 yılından beri yürüttüğü çalışmalarda katılımcılığı ve bilimsel koordinasyonu esas alan İPA, İstanbul’un “ortak akıl mekanizması” olarak çalışır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, akademisyen ve uzmanlar, diğer dünya kentlerinin planlama ajansları ve İstanbul’un geleceği hakkında birlikte üretmek isteyen tüm İstanbullular İPA’nın paydaşlarıdır.

İstanbul Planlama Ajansı bir ekosistem olarak çalışan beş birimden oluşur.

  • Vizyon 2050 Ofisi
  • İstanbul İstatistik Ofisi
  • Kamusal Tasarım Ofisi
  • Sosyal Politikalar Ofisi
  • İPA Enstitü

İstanbul Planlama Ajansı bir ekosistem olarak çalışan beş birimden oluşur.

  • Vizyon 2050 Ofisi
  • İstanbul İstatistik Ofisi
  • Kamusal Tasarım Ofisi
  • Sosyal Politikalar Ofisi
  • İPA Enstitü