Hikmet ÇETİN
E. Dışişleri Bakanı
Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı’ında “uzman yardımcısı” olarak göreve başladı. ABD‘ de Kalkınma Ekonomisi üzerine master yaptı. Bir süre ODTÜ’de  yarı-zamanlı öğretim görevlisi oldu. 20 Ekim 1990 tarihinde yapılan genel seçimlerde 3. kez Milletvekili seçildi ve Parlementoya Gaziantep Milletvekili olarak girdi. 20 Kasım 1991’de Süleyman Demirel’in başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak atandı. 2004 Ocak ayında NATO’nun Afganistan’daki Kıdemli Sivil Temsilcisi görevini üstlendi. Bu görevini 2006 Ağustos ayında tamamladı.