DTM(Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı)
DTM
(Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı)

1983 yılında Başbakanlığa bağlı olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kurulmuştur. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1994 tarihinde Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı isimleri ile iki ayrı kuruluş haline getirilmiştir.  Dış Ticaret Müsteşarlığı; dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olur, ihracat ve ithalat ile ilgili hizmetler sunar, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenler, uygular ve geliştirir. Bu alanlarda yaptığı başarılı çalışmalar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı, kuruluşundan bu yana Türk dış ticaretinin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır.