Dr. Ulvi ADALIOĞLU

 

01.03.1937 tarihinde Kuşadası (Aydın) ’da doğmuştur. Yüksek öğreniminde İTÜ Makine Fakültesi ’ni 1961 yılında bitirmiştir. 1993 yılında askerliğini müteakip 1964 yılında İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü ’nü bitirip Nükleer Enerji Uzmanlığı belgesini almıştır. 1965-1971 arasında TÜBİTAK bursuyla The University of Michigan ’da Nükleer Mühendislik Doktorası yapmıştır.

1971 de yurda dönüşünü müteakip TAEK Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) Nükleer Mühendislik Bölümü ’nde uzman araştırıcı olarak çalışmaya başlamıştır. Bu merkezde Nükleer Mühnedislik Bölüm başkanlığı, Merkez ilmi işler müdür yardımcılığı ve Merkez müdür vekillikleri gibi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2002 yılında Nükleer Mühendislik bölüm başkanlığından emekli olmuştur.

ÇNAEM ’deki çalışmalarında  nötron spektrum hesapları, nötron difüzyon hesapları, araştırma reaktörleri kalp dizayn ve kritiklik hesapları, nükleer yakıt yanma hesapları, nükleer güvenlik analizleri, kaza ve risk hesapları, reaktör kazalarında doz hesapları, reaktör zırhlama hesapları, araştırma reaktörleri kinetik analiz hesapları, araştırma reaktörleri soğutma hesapları ve deneysel etüdü, TR-2 reaktörünün soğutma kanalının nümerik etüdü, nükleer santrallar enerji üretim maliyet analizleri, nükleer santrallar enerji üretim maliyeti analizleri,Türkiye milli şebekesinde enerji opsiyonları analizi, milli elektrik şebekesinde enerji opsiyonları planlaması, TR-2 reaktörü mekanik bileşenlerinin depreme karşı mukavemet analizi, gibi değişik sahalarda projeler yürütmüştür. Ayrıca bu çalışmalarla ilgili kod geliştirme çalışmalarını da paralel yürütüp az gruplu ve çok boyutlu difüzyon kodları (değişik hızlarda kodlar), izotop üretim kodları, araştırma reaktörleri kinetik analiz kodu, reaktör doz hesapları için kod, araştırma reaktörlerinde kanal soğutması ve iki boyutlu sıcaklık dağılımı için kodlar, araştırma reaktörleri soğutma kanalı için akışkanlar dinamiği kodu geliştirmiştir. Yüzün üzerinde yayını bulunmaktadır.