Dr. Sırrı UYANIK (Başkan, İSKEN)

Türkiye, İngiltere ve A.B.D.’de Siyaset ve Kamu Yönetimi, İş İdaresi, Yönetim-Organizasyon-Liderlik, Enerji, Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve Çevre Yönetimi, Müzakere Teknikleri ve İletişim Yönetimi konularında eğitimler aldı. Mülki idare amiri olarak 10 yılı aşkın bir süre Anadolu’nun değişik yörelerinde devlet hizmetinde çalışırken özellikle sosyoekonomik kalkınma projelerinde aktif rol aldıktan sonra kariyerini ENERJİ sektöründe sürdürmektedir. Bu kapsamda, Alman enerji grubu STEAG ile OYAK ortaklığındaki Türkiye’nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından olan İSKEN – Sugözü Enerji Santralı projesinin geliştirilmesi ve yönetiminde görev almış olup halen şirketin üst düzey yöneticiliğini üstlenmiştir. İSKEN, bölgesinin önemli bir ekonomik değeri olmanın yanısıra, yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve çevre duyarlığı ile örnek bir kuruluştur.

Ayrıca yenilenebilir enerji proje ve yatırımları da yöneten Uyanık’ın sektörel dernek ve kuruluşlarda aktif görevleri bulunmaktadır. Uzmanlık alanları; Enerji Yönetimi, İklim ve Çevre Politikaları, Proje Yönetimi, Liderlik ve stratejik yönetim, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim konuları üzerinedir. Uzmanlık ve tecrübelerini lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli üniversitelerde dersler vererek değerlendirmektedir. Ayrıca bilimsel dergiler dahil akademik ve mesleki çeşitli yayınları da bulunmakta olup son olarak geçen ay içinde “100 Soruda Sürdürülebilir Enerji” başlıklı kitabı yayınlanmıştır.