Dr. Bahadır KALEAĞASI
Brüksel Üniversitesi

Eğitimini Galatasaray Lisesi, AFS programı ile gittiği ABD, Brüksel Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Brüksel Üniversitesi’nin Avrupa Etütleri Enstitüsü’nde ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde 1989-1996 yılları arasında uzman araştırmacılık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.  1991 ‘de AB’yi kuran Maastricht Antlaşması’nın müzakeresine yönelik çalışma gruplarından birinde raportörlük görevini üstlendi. Halen, 1996 yılında Brüksel’de kurulmasıyla görevlendirildiği TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği’ni yönetmekte ve Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu UNICE nezdinde TÜSİAD ve TİSK daimi delegeliği görevini yürütmektedir. Junior Chamber International-Europe yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Brüksel Üniversitesi Avrupa Etütleri Enstitüsü’nün Bilimsel Üyesi olarak akademik etkinliklerini sürdürmektedir. Çok sayıda uluslararası bilimsel makale yazmıştır. Radikal Gazetesi’nde yorum yazıları yayınlanmaktadır.