almagulisina 150x176px

Dünya Türk Forumu Genel Sekreteri

Kazakistan – Semey doğumlu. El Farabi Millî Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kazak Dili Bölümü’nü birincilikle tamamladı. Aynı üniversitenin ve Semey Şahkerim Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesi Kazak Dili Bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. TÖMER’de Türkçe öğrendi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora programını tamamladı. Koç Üniversitesi’nde Kazakça okutmanlığı yaptı. 2006’dan itibaren Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’da Orta Asya uzmanı olarak, 2013’ten itibaren Dünya Türk Forumu’nda genel sekreter olarak görev almaktadır. “Türk Konseyi, Türk Diasporası ve Sosyoekonomik İşbirliği”, “Asya’da Güvenliğin İnşaası ve CICA”, “Asya’da Bölgesel Örgütler, Kurumsallaşma ve İşbirliği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma”, “Kalkınma Yardımlarında Sivil Toplum Kuruluşları ve Kapasite Geliştirme” gibi kitapların editörlüğünü yaptı. “Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu”, “Türk Dünyası Kültür Atlası”, “Başlangıçtan Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi”, “Kazak Edebiyatı”, “Hakasça-Türkçe Sözlük” gibi eserlere katkıda bulundu.