Doç. Dr. Serkan ÖZEL

Doç. Dr. Serkan ÖZEL (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi )

Doç. Dr. Serkan Özel, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Türkiye’de TUSAŞ, TÜPRAŞ ve TEGV ile gerçekleştirdiği projelerine devam eden Dr. Özel 2019-2021 yılları arasında Vanberbilt Üniversitesi Psikoloji ve İnsan Gelişimi Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalarına ABD’de devam etmiştir. Lisans ve yüksek lisans derecelerini (2004) Boğaziçi Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi programından almıştır. Doktora eğitimini Texas A&M Üniversitesi’nde Eğitim Psikolojisi Bölümü’nde Eğitim Teknolojileri uzmanlığı ile 2009 yılında tamamlamıştır. Doç. Dr. Özel’in çalışma alanları, matematik öğretimi uygulamaları, teknoloji entegrasyonu ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Doç. Dr. Özel, eğitim teknolojileri konusunda uzmandır. Özellikle, matematik ve teknolojinin bütünleşik olarak kullanılması için öğretmenlerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin öğretmenlere ulaştırılması konularında çalışmaktadır. Uzmanlık alanındaki çalışmaların yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok komisyonda ve birçok akademik derginin bilim kurullarında aktif olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi’nin editörü, Teknoloji, İnovasyon ve Özel Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin de yönetici editörüdür. Ayrıca, Matematik Eğitimi Derneği’nin seçilmiş kurucu üyeleri arasındadır. FeTeMM eğitim modelinin Türkiye’de uyumlaştırma çalışmaları yapan grubun da kurucu üyelerindendir.