Doç. Dr. Hanım HALİLOVA

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Hanım Halilova, akademik hayatına Azerbaycan Devlet Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde başladı. “Selenyum Elementinin Biyojeokimyası” üzerine Moskova’da doktora yaptı. ’’Organik maddelerin bitkilerde büyüme düzenleyici rolü’’ üzerine yaptığı çalışma, Sovyetler Birliği Keşif ve İcatlar Devlet Komitesi tarafından onaylandı. 1994’ten bu yana Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006’da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nde Hanım Halilova’nın teklifi ile “Mikro elementlerin Biyojeokimyası” isimli yüksek lisans dersi açılmıştır. Pek çok bilimsel çalışmaya imza atmış, kitaplar yayınlamış, konferanslar vermiş ve ödüller almıştır.