Doç. Dr. Ahmet KAVAS
İstanbul Üniversitesi
Samsun’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1996’da Paris-7 Üniversitesi Coğrafya, Tarih ve Toplum Bilimleri Bölümü’nden doktora unvanını aldı. 1996-2006 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan İSAM’da araştırmacı olarak görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Özellikle Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Afrika ile ilgili belgelere dayalı olarak “Osmanlı Afrikası” konusunda araştırmalar yapmaktadır. Afrika üzerine yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalenin yazarıdır. Ayrıca TASAM Afrika Enstitüsü’nün de müdürlük görevini yürütmektedir.