İbrahim Halil ÇANAKCI
T.C. Hazine Müsteşarı

1962 yılında Elazığ’da doğdu. Elazığ Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatında 1986 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 1992 yılında uzman oldu. 1989-1991 yılları arasında A.B.D.’nde Michigan State Üniversitesinden Ekonomi konusunda yüksek lisans derecesi aldı. Mayıs 1994 – Aralık 2000 döneminde Devlet Planlama Teşkilatında Konjonktür Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Aralık 2000’de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda 10 Aralık 2002’ye kadar Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 11 Aralık 2002 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul İkinci Başkanı olarak atanan Çanakcı, 5 Mayıs 2003 tarihinde ise Hazine Müsteşarlığı görevine başladı.