Anadolu Mektebi İnisiyatifi

Anadolu Mektebi; Sami Güçlü ’nün 2012 yılında Sakarya Üniversitesi’nde 12 kişilik öğrenci grubu ile başlattığı gönüllü bir okuma faaliyetidir. Anadolu Mektebi, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların; bir sıra dâhilinde tüm eserleri ve hakkında yazılmış seçkin eserlerin okunmasına dayanır. Eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu seçilerek yazılmasını içerir. Seçilen konuda bir konuşma metninin hazırlanmasını, düzenlenen panel programlarında hazırlanan metnin sunulmasını, konuşma metninin geliştirilerek yayınlanmasını amaçlayan bir okuma faaliyetidir.

Anadolu Mektebi, 14 Şubat 2019 tarihinde yenilenen protokol çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir.