Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki doğru haberleri halka ve Dünya’ya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de kuruldu. Modern Türkiye Cumhuriyeti’ni en köklü kurumlarından birisidir. Temel misyonu, “Türkiye’nin sesini Dünyaya duyurmak” ve “kamuoyunu en doğru haber ile aydınlatılmak” olarak belirlenmiştir. Kuruluştan günümüze kadar bu misyon layıkıyla yerine getirilmektedir. Anadolu Ajansı, sadece Türk basınının ve haberciliğinin gelişimine değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş mücadelesine ve modernleşme sürecine de önemli katkılar sağlamıştır.