amin-maaloof
Amin MAALOOF

Yazar

1949, Beyrut doğumlu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1975’te Lübnan’da iç savaş çıkınca gazeteciliği bırakıp Paris’e göç etti. Genellikle Doğu’ya ait öğelere yer verdiği roman tarzındaki kitapları ödüller aldı, klasikler arasına girdi. Çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerine eserlerinde başarıyla işledi. Bir çok kitabında Osmanlı – Türkiye üzerine de yorumlarda bulundu. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yaptı. Halen vaktinin çoğunu kitaplarını yazmaya ayırmakta, Doğu halklarının neden geri kaldığı konusunda sürekli analizler ve tespitler yapmaktadır.