Ahmet ÖZHAN
Müzisyen

1950 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Türk Sanat Musikisi ve Türk Tasavvuf Musikisi alanında birçok çalışmalar yaptı. Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun kurucusu ve genel yönetmenidir. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği ve Mehter Müziği’ni, kendine özgü üslup ve icra özellikleriyle tanıtmak, kaynak inceleme ve araştırmaları yapmak amacıyla 1991’de kuruldu. Yaptığı çalışmalar ile Türk Sanat ve Türk Tasavvuf Musikisinin gelişimine önemli katkılar yapmıştır.