Siyasetçi, düşünür, yazar (D. 1859, İstanbul – Ö. 26 Şubat 1930, İstanbul, Babası İngilizlerle yakından ilgilendiği için ingiliz Ali Bey diye bilinen ünlü bir kişinin oğludur. Annesi ise Avusturyalı bir hanımdı. Ailesinden Avrupai bir eğitim aldıktan sonra Galatasaray Sultanisi (Lisesi)’ni bitirdi.

Bir süre Babıali Tercüme Odası’nda çalıştı. Daha sonra Fransa’ya giderek 1884 yılında Grignon Ziraat Mektebi’ni bitirdi. Yurda dönüşünde önce Ziraat, daha sonra Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı)’nda görev aldı. Bu sırada İbrahim Temo, Abdullah Cevdet gibi kişilerin tıp öğrencisi iken gizlice kurdukları, daha sonra ittihad ve Terakki Cemiyeti adını alan İttihad-ı Osmani Cemiyetine üye oldu.